urzad miastaZarządzeniem Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dn. 10 marca w Urzędzie Miasta nastąpiły zmiany organizacyjne. Powstał Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, zlikwidowany został Wydział Promocji i Rozwoju, którego dotychczasowe zadania będą rozdzielone między ROK a pozostałe wydziały UM.

Dotychczas istniało jedynie samodzielne stanowisko ds. edukacji, kultury i sportu. Powołanie Wydziału obsługującego te dziedziny włodarz Miasta tłumaczy nowymi zadaniami związanymi z wprowadzaniem reformy oświaty. - Obecnie edukacja jest dla Miasta najważniejszą kwestią. Do realizacji zadań związanych z tym zagadnieniem, a więc przeobrażeniem 6-letnich szkół podstawowych i 3-letnich gimnazjów w 8-letnie szkoły podstawowe potrzebny jest sprawny zespół, który będzie koordynował działania związane z reformą. Dlatego powstał Wydział Edukacji, Kultury i Sportu – tłumaczy Jerzy Rębek. - Chcemy skoncentrować się również na tym, by pozyskać środki pomocowe, które zapewnią prowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów, co pozwoli z jednej strony wzbogacić ofertę edukacyjną, z drugiej – zapewnić nauczycielom utrzymanie się na stanowiskach. To jest nasz priorytet, o to chcemy walczyć. I jest to praca na kilka lat - dodaje włodarz miasta.

Jeśli chodzi o Wydział Promocji, to trzy osoby pracujące dotychczas w tym wydziale nie stracą pracy, ale zostanie im przydzielony inny zakres obowiązków (zajmą się rozwiązywaniem problemów związanych m.in. ze zmianami w oświacie).

Promocja kultury – co jest sprawą naturalną – już jest przeniesiona i realizowana w Radzyńskim Ośrodku Kultury. Na promocję Miasta w innych aspektach będą pracować wszystkie wydziały Urzędu Miasta: Finansowy, Rozwoju Gospodarczego, Zarządzania Mieniem Komunalnym, Spraw Obywatelskich.