DSC 0029 marca w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zenona Przesmyckiego w Radzyniu Podlaskim Dariusz Grochowski, kierownik Oddziału Urzędu Statystycznego w Radzyniu Podlaskim, wygłosił dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku wykład dotyczący zagadnień statystycznych.

Gość przedstawił m.in. historię zbierania danych statystycznych oraz metody ich wyszukiwania. Szczególnie skupił się na statystyce lokalnej i omówił BDL, czyli Bank Danych Lokalnych. W nawiązaniu do 8 marca – Dnia Kobiet - kierownik podał także bardzo dużo informacji dotyczących pań. Spotkaniu towarzyszyła także wystawa pt.: 9 marca – Dzień Statystyki Polskiej.

Dyrekcja oraz pracownicy zapraszają do biblioteki w celu skorzystania z oferty dotyczącej statystyki jako nauki oraz do zapoznania się z najnowszymi publikacjami przekazanymi przez Urząd Statystyczny w Lublinie.