sesja styczenNie będzie zwolnień w radzyńskich szkołach - do takiego wniosku doszli dyrektorzy szkół miejskich, którzy podczas spotkania 15 lutego z burmistrzem Miasta Radzyń Podlaski Jerzym Rębkiem przeanalizowali sytuację w placówkach w związku z reformą oświaty.

- W szkołach, dla których organem prowadzącym jest miasto, nie spodziewamy się większych problemów. Myślę, że zmiany związane z reformą odbędą się sposób bardzo sprawny, a równocześnie mało dokuczliwy dla kogokolwiek. Dołożymy starań, by szkoły cały czas funkcjonowały normalniepowiedział burmistrz na sesji Rady Miasta 26 stycznia, podczas której radni przyjęli uchwałę ws. projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów.

15 lutego dyrektorzy szkół podległych miastu: Danuta Bukryj-Pałka (Szkoła Podstawowa nr 1) i Cezary Czarniak (Szkoła Podstawowa nr 2) oraz Bożena Płatek (Gimnazjum nr 1) i Bożena Marcinkowska (Gimnazjum nr 2) spotkali się z włodarzem miasta, by przeanalizować wstępne założenia reformy i sytuację kadrową w szkołach w roku szkolnym 2017/18. Okazuje się, że nie będzie zwolnień nauczycieli w związku z wprowadzaną reformą oświaty. Nauczyciele gimnazjów będą uzupełniać etaty w szkołach podstawowych.

- Bardzo optymistycznie oceniam to, co będzie się działo w latach 2017/18 i następnym, ponieważ istnieje pełna harmonia, jeśli chodzi o współpracę dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów. Gimnazja będą sukcesywnie wygaszane, a nauczyciele będą przechodzili stopniowo do szkół podstawowych. Z danych wynika, że jeszcze mamy nadwyżkę godzin – podsumował spotkanie burmistrz Jerzy Rębek.

Przypomnijmy, że reforma oświaty przewiduje likwidację gimnazjów i wprowadzenie 8-klasowej szkoły podstawowej, następnie 4-letniego liceum i 5-letniego technikum. Gimnazja będą stopniowo wygaszane, już w roku 2017/18 nie będzie naboru do klasy pierwszej gimnazjum, uczniowie obecnych klas szóstych staną się uczniami klas siódmych szkoły podstawowej. Nie będzie egzaminu po klasie 6, sprawdzian wiedzy czeka uczniów dopiero po klasie 8. W roku szkolnym 2018/19 uczniowie obecnych klas 6. będą się uczyć w klasie 8 i naukę zakończą egzaminem. W tym samym roku szkolnym uczniowie obecnej klasy I gimnazjum ukończą edukację w gimnazjum i w tym roku zostaną gimnazja wygaszone. W roku szkolnym 2019/20 do szkół ponadpodstawowych przejdą zatem dwa roczniki (absolwenci wygaszanych gimnazjów i szkół podstawowych).

W roku szkolnym 2019/2020 r. do szkoły ponadgimnazjalnej trafią dwa roczniki: ósmoklasiści, jako pierwszy rocznik kończący podstawówkę zgodnie z nową reformą oraz ostatni rocznik gimnazjum. Długość nauki szkolnej będzie taka sama, tylko jeden rocznik przejdzie wcześniej do szkół średnich, w przypadku Radzynia ze szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto, do średnich prowadzonych przez powiat.

- W 2019 roku z radzyńskich szkół podstawowych – jak wynika z analizy demograficznej - ubędzie 7 oddziałów, czyli ok. 180 uczniów – mówi Małgorzata Kowalczyk, inspektor ds. oświaty Urzędu Miasta Radzyń Podlaski. - Być może w szkołach średnich, gdzie liczba oddziałów znacznie wzrośnie, część nauczycieli znajdzie pracę. Jednak będziemy się starali jak najwięcej ich zagospodarować w szkołach podstawowych – zapowiada inspektor.

Tymczasem Miasto Radzyń Podlaski złożyło w Urzędzie Marszałkowskim wniosek o dofinansowanie w wysokości 1,2 mln zł na mający trwać 3 lata projekt w ramach Działania 12.2 Kształcenie ogólne na zajęcia edukacyjne z zakresu matematyki, nauk przyrodniczych, języków obcych i informatyki. Z zajęć pozalekcyjnych będą mogli korzystać zarówno zdolni uczniowie, jak i ci, co mają problemy w nauce.