DSC 0144Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego obchodzimy corocznie 21 lutego za sprawą uchwały UNESCO podjętej w 1999 r. Data nawiązuje do wydarzeń z Bangladeszu. Dla społeczności Gimnazjum nr 1 im. Orląt Lwowskich w Radzyniu Podlaskim to dzień ważny i radosny.

Język polski to nie tylko codzienna nauka, ale również udział uczniów w wojewódzkich, regionalnych i powiatowych konkursach krasomówczych, recytatorskich, literackich, ortograficznych i poprawności językowej. Gimnazjalistom nieobce były zmagania z gwarą naszego regionu.

W 2014 roku po raz pierwszy organizacja „Dnia Języka Ojczystego” przybrała tzw. duży format z zabawami, popisami oratorskimi, konkursowym czytaniem literatury. Gościem specjalnym była wówczas poetka i dziennikarka z naszego miasta, Anna Wasak, a imprezę poprowadziły niezapomniane dziewczyny - Aga Grudzień i Olga Śliwińska.

Tegoroczne święto gimnazjum przygotowało równie starannie. Poeta, który zagościł, to Adam Świć. Młodzież słuchała go z uwagą. Wypowiedź o poezji odniósł do twórczości Boba Dylana, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie literatury.

Dalsza część to zabawy, konkursy, zmagania ze słowem. W loży jurorów zasiadł właśnie „Król Łgarzy” z 2001 r., animatorka kultury - Maria Ryndak z Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz uczennica klasy I.

Dzięki współpracy z Narodowym Centrum Kultury w Warszawie uczniowie w tym roku mogli cieszyć się licznymi nagrodami.

Gimnazjalistki pod opieką nauczycielek - Ewy Soczyńskiej i Bożeny Płatek, starannie opracowały scenariusz wydarzenia. Oprawa plastyczna należała do Małgorzaty Szram. Motywem przewodnim dnia była kilkakrotnie śpiewana przez wszystkich piosenka pt. „Dykcja”. Pisemny konkurs poprawnej polszczyzny przygotowała Marta Krakowiak. Prowadzące zabawę: Klara Świć z IIb, Asia Grudzień z IIc oraz Iza Wiśniewska z IIId sprawnie i z humorem przeprowadziły konkursy: indywidualny dla uczniów i dorosłych na recenzję książki - udział wzięli gimnazjaliści i Ewa Filipiuk, nauczycielka języków obcych. Słuchaczy zachwyciła Maja, która przekonująco zachęciła do lektury „Magicznego drzewa” Andrzeja Maleszki. Konkurs na „łamańce językowe” przywołał na scenę niemałą grupę uczniów. Każda próba to salwy śmiechu i refleksja, że język ojczysty jest naprawdę trudny. Szkolnym „Mistrzem polskiej artykulacji” została Oliwia Gostkowska. Kolejne zmaganie o Nagrodą Specjalną Dyrektor Szkoły stanowił popis, oracja na temat Patrona. Lwowskie Orlęta walczyły o Polskę, walczyły o język ojczysty. Wielu pozostało tam, gdzie ciszę katakumb czasem zmąci czyjeś łkanie. Orlęta pamiętają o Orlętach. Zwycięstwo należało do Marysi Dudek z IIIa, a tuż za nią znalazła się Iza Wiśniewska z IIId.

Dalej przyszedł czas na zmagania zespołów klasowych, które prezentowały plakat promujący polszczyznę, wyjaśniały znaczenia trudnych słów, wykazywały się znajomością polskich przysłów. Do oceny prac plastycznych zostali zaproszeni obecni dziennikarze: Michał Maliszewski i Karol Niewęgłowski.

Plakat, który przemówił do jurorów na miarę I miejsca, wykonała klasa Ib i wraz z wychowawczynią, Jolantą Chwedoruk, odebrała nagrody.

Wszyscy mogli wysłuchać popisu krasomówczego Liwii Wojtaś - uczennicy kl. IIc, laureatki Konkursu Literacko -Czytelniczego.

Dyrektor Bożena Płatek przypomniała niezwykłe spotkania uczniów i nauczycieli Gimnazjum nr 1 z poetami: w maju 2003 r. w Warszawie z ks. Janem Twardowskim w jego mieszkanku przy Krakowskim Przedmieściu, potem dwukrotnie szkoła gościła Ernesta Brylla - udało się nawet wspólnie zaśpiewać „Psalm stojących w kolejce”. W kolejnym roku gimnazjaliści poznali Marię Sienkiewicz, wnuczkę Henryka, która na zaproszenie dyrektor szkoły wystąpiła w gimnazjum z monodramem „Mój dziad, Henryk.”

Radosnej zabawie towarzyszyło przesłanie, że język ojczysty jest prawdziwym skarbem, siłą narodu i znakiem jego tożsamości.

Dzień zakończył się podsumowaniem innych konkursów.