straz miejskaOstateczny wyrok w sprawie zwolnienia Jana Kuszpy z pracy w Urzędzie Miasta, gdzie do marca 2015 r. pelnił funkcję komendanta Straży Miejskiej, zapadł 15 lutego przed Sądem Okręgowym w Lublinie VII Wydział Pracy. Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski jest usatysfakcjonowany z wyroku. Nie zamierza się odwoływać.

Były komendant Straży Miejskiej otrzymał wymówienie z pracy 10 marca 2015 roku, jednak ten nie przyjął wypowiedzenia. Sprawę skierował do sądu, domagał się przywrócenia do pracy i wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy.

Sprawę rozpatrywał najpierw Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej IV Wydział Pracy, który wydał wyrok przywracający Jana Kuszpę do pracy. Burmistrz złożył apelację od tego wyroku. Sąd Okręgowy w Lublinie VII Wydział Pracy nie przywrócił Jana Kuszpy do pracy, zasądził od Miasta na rzecz powoda kwotę 16 200 zł równą trzymiesięcznym poborom oraz 360 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. Pozostałe koszty sądowe i obsługi prawnej wyniosły miasto ok. 5,8 tys. zł.

W marcu 2015 roku nastąpiła reorganizacja Straży Miejskiej, a w grudniu 2016 r. uchwałą Rady Miasta nastąpiło jej rozwiązanie.

Roczne koszty utrzymania Straży Miejskiej wynosiły przed reorganizacją 500 tys. zł rocznie, po jej reorganizacji 350 tys. zł. Przypomnijmy, że likwidacja Straży Miejskiej stanowiła jedną z obietnic wyborczych Jerzego Rębka, której wypełnienia niejednokrotnie dopominali się mieszkańcy miasta.