herbGmina miejska Radzyń Podlaski znalazła się na 2 miejscu w województwie lubelskim i 181 w Polsce (na 2 478 gmin) w rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego pod względem samodzielności finansowej.

W rankingu przedstawione zostały dane obrazujące stosunek nakładów własnych do środków finansowych pochodzących z zewnątrz w budżetach w 2015 roku. W kraju przoduje gmina Kleszczów (96% dochodów własnych) z elektrownią Bełchatów, w województwie lubelskim gmina Puchaczów (68,39% - 110 miejsce w Polsce), na terenie której znajduje się kopalnia Bogdanka. Radzyń jest niewiele gorszy z dochodami własnymi na poziomie 65,25%.

Wysoki wskaźnik wskazuje na poziom samodzielności finansowej samorządu, niezależność od sytuacji budżetowej państwa, poziomu bezrobocia, koniunktury gospodarczej, pozwala na planowanie długoterminowych inwestycji. W Polsce większość gmin opiera swe budżety na subwencjach i dotacjach. Wysoką samodzielnością odznacza się tylko 87 samorządów.

Wśród gmin miejskich największym współczynnikiem dochodów własnych w budżecie może pochwalić się Zakopane (79,97%). Najmniejszy udział dochodów własnych w budżecie sięga zaledwie ok. 15%.

Ranking opublikował Serwis samorządowy Polskiej Agencji Prasowej.

- Nasz wynik i miejsce w rankingu świadczy o tym, że miasto Radzyń Podlaski odzyskało pełną płynność finansową – że relacje między wydatkami a dochodami zostały zrównoważone, co zakładałem w kampanii wyborczej – mówi burmistrza Radzynia Jerzy Rębek. - Równowagę budżetową i wysoki stopień samodzielności finansowej osiągnęliśmy poprzez szereg działań naprawczych, które niekiedy łączyły się z wyrzeczeniami. Jestem usatysfakcjonowany, że zostaliśmy docenieni w rankingu przeprowadzonym w jednostkach samorządu terytorialnego w całej Polsce.

Taki wynik to dowód na wiarygodność finansową miasta. Efekt praktyczny to m.in. fakt, że stać nas na środki, które będą stanowiły wkład własny w staraniach o dotacje na inwestycje.

- Chcę podkreślić, że jest to wynik pracy całego zespołu pracowników Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Miasta. Mam zaszczyt i przyjemność stać na czele tego zespołu - dodaje włodarz miasta. - Jednocześnie jest to odpowiedź dla tych, co kwestionowali słuszność podejmowanych działań. Jeśli ktoś ma wątpliwości co do tego, czy słuszne były decyzje podejmowane w minionym okresie, czy zasadne były wydatki związane z obsługą prawną Urzędu, to odsyłam do tego rankingu, przeprowadzonego przez niezależnych ekspertów, w którym wykazana została sprawność organizacyjna i stabilność finansowa, jaką osiągnęliśmy.

Ranking Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego opracowany został pod przewodnictwem prof. dr hab. Eugeniusza Sobczaka z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej.