W dniu 6 lutego br. burmistrz Miasta Radzyń Podlaski Jerzy Rębek na ręce Stanisława Jóźwika – wójta gminy Wohyń i Przewodniczącego Zarządu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego złożył rezygnację z funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego. Swoją decyzję uzasadnił "brakiem dostatecznej współpracy z Zarządem Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego".

Jako przykład przytoczył sytuację, która wystąpiła podczas Zgromadzenia Związku w dniu 30 stycznia 2017 roku, gdy Dariusz Szustek - burmistrz Łukowa, a jednocześnie Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku złożył wiosek o zamknięcie zainicjowanej przez Jerzego Rębka dyskusji nad uzasadnieniem wniosku o podwyżkę cen za odpady komunalne przyjmowane przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach. Wiosek ten został przyjęty większością głosów obecnych na Zgromadzeniu członków i dyskusja się nie odbyła.

"W moim przekonaniu dyskusja taka powinna mieć miejsce, ze względu na wagę podejmowanych decyzji, a zwłaszcza na fakt, że przedstawione przez Pana Prezesa Jerzego Kułaka uzasadnienie miało niezwykły stopień ogólności i z jego treści nie wynikała potrzeba zastosowania już teraz takiej podwyżki." - wyjaśnia Jerzy Rębek w piśmie skierowanym do Przewodniczącego Zarządu ZKG Powiatu Radzyńskiego Stanisława Jóźwika.

"Brak chęci ze strony Zarządu Związku do merytorycznej dyskusji na tak istotny temat, a równocześnie dzielenie tej niechęci przez większość obecnych na Zgromadzeniu jego członków jest dla mnie niezrozumiała i jest powodem podjęcia przeze mnie takiej decyzji".

Jerzy Rębek jednocześnie deklaruje dalszą aktywną pracę w Związku w roli szeregowego członka jako reprezentant Miasta Radzyń Podlaski.

Poniżej publikujemy pismo Prezesa ZZOK w Adamkach przedstawiające powody podwyżki. Zachęcamy do lektury szczególnie te osoby, które mają wątpliwości co do potrzeby podjęcia dyskusji nad tematem podwyżek.