sesja styczen3Wzdłuż ul. Lendzinek I - od ogrodów działkowych do Targowej - szczególnie w dni targowe stoi sznur parkujących tam samochodów. Czy w związku z budową drogi jest planowany parking w tym miejscu? - pytał na sesji radny Włodzimierz Sieromski.

- Ten fragment jest już potrzebą miasta. To jest kolejny element infrastruktury niezbędny w naszym mieście. Chcemy wykonać ten ciąg drogowy Lendzinek I i zadbamy, aby przybywającym na targ mieli możliwość zaparkowania w tym miejscu samochodów – odpowiedział burmistrz Jerzy Rębek.