sesja styczen2Radni zadecydowali o przeznaczeniu 10 tys. zł dotacji dla Konserwacyjnej Spółki Wodnej na czyszczenie i konserwację rowów melioracyjnych. Jeden biegnie przez Lendzinek, potem Truskawkową, Czereśniową do Lidla. Drugie działanie to odtworzenie rowu biegnącego wzdłuż Białki, który odwadniał ul. Łąkową i okolice Nadleśnictwa.

- Na terenie Miasta zostaną odtworzone rowy melioracyjne, które nie były konserwowane przez 25 lat. Są one ważne, bo usuwają nadmiar wody z części miasta. Spółka Wodna dobrze funkcjonuje, ale nie poradzi sobie sama z tym tematem. A jest pilna potrzeba uporządkowania tych spraw – mówił na sesji burmistrz Jerzy Rębek.