przygotowanie zimaZimowym utrzymaniem dróg w mieście zajmuje się Wydział Zarządzania Mieniem Komunalnym Urzędu Miasta. Za koordynacje odpowiedzialny jest insp. Dariusz Piekarski. Zarządzanie drogami opiera się na porozumieniu z PUK, który wykonuje zlecenia Miasta.

Wyjazdy są planowane na następny dzień na podstawie prognoz pogody. Zdarzają się czasami niespodzianki pogodowe, które mogą powodować opóźnienia w wyjazdach solarek czy pługopiaskarek. W PUK jest dyżur nocny, więc w razie potrzeby pojazdy mogą wyjechać o dowolnej godzinie.

Za utrzymanie chodników przy prywatnych posesjach odpowiedzialni są ich właściciele – zdarza się, że zlecają to zadanie PUK-owi, wówczas prace te wykonują pracownicy przedsiębiorstwa.
Utrzymaniem chodników w miejscach będących w zarządzie Miasta zajmuje się PUK, wyłączone z jego zadań są ścieżka rowerowa i zespół pałacowo-parkowy, który obsługują pracownicy zatrudnieni w UM.

Kwestie te na styczniowej sesji Rady Miasta wyjaśniał naczelnik Wydziału Zarządzania Mieniem Komunalnym Radosław Mazur.