DSC 0040Stowarzyszenie "Radzyńskie Wrzosy" po raz pierwszy zorganizowało Dzień Seniora. Spotkanie odbyło się w sobotę 29 października. Były występy artystyczne, była zabawa taneczna, a przede wszystkim - okazja do zaprezentowania najmłodszej radzyńskiej organizacji seniorskiej i jego sporego już – jak na kilka miesięcy działalności – dorobku.

Zgromadzonych na obszernej sali konferencyjnej Pałacu Potockich, powitała Teresa Szczepaniuk. - "Otwórz serce dla drugiego człowieka" – to motto naszej działalności. Pracujemy i będziemy pracować dla Państwa bezinteresownie – stwierdziła na wstępie prezes "Radzyńskich Wrzosów", podkreśliła, że spotkanie jest otwarte, skierowane do wszystkich chętnych.

Wiceprezes Anna Zawada zaprezentowała referat przedstawiający Stowarzyszenie i jego dotychczasową działalność. Stowarzyszenie "Radzyńskie Wrzosy" powstało w czerwcu br. Jego działalność oparta jest o statut i program. Obecnie do stowarzyszenia należy już 70 osób. W skład zarządu wchodzą: Teresa Szczepaniuk (prezes), Danuta Milaniuk (wiceprezes), Anna Zawada (wiceprezes), Hanna Guz (sekretarz), Anna Mateusiak (skarbnik) oraz Krystyna Koczkodaj i Wiesław Maleszyk (członkowie).

Zgodnie ze Statutem, Stowarzyszenie „Radzyńskie Wrzosy” prowadzi działalność kulturalną, socjalną, turystyczną i integracyjną. Osoby wstępujące do Stowarzyszenia mogą rozwijać swoje zainteresowania w różnych dziedzinach. Do Statutu wpisana jest współpraca z innymi stowarzyszeniami, troska o warunki bytowe i zdrowotne ludzi starszych, pomoc chorym i samotnym, integracja środowiska seniorów i międzypokoleniowa.

"Radzyńskie Wrzosy" realizują założone cele przez m.in. organizowanie czynnego wypoczynku, podejmowanie działań sprzyjających zachowaniu i podtrzymaniu zdrowia i sprawności fizycznej, organizowanie imprez kulturalnych i oświatowych, odczytów, pogadanek, wyjazdów do teatrów, na wystawy; poprzez tworzenie warunków ułatwiających integracje międzypokoleniową, organizowanie imprez okolicznościowych, wycieczek krajoznawczych, różnych form wypoczynku.

Dotychczas członkowie "Radzyńskich Wrzosów" odbyli 3 wycieczki krajoznawcze (do Kozłówki, Częstochowy, Lublina), planują wyjazd do operetki. 

Siedziba Stowarzyszenia „Radzyńskie Wrzosy” znajduje się w Pałacu Potockich na I piętrze (wejście przy pomniku Karola Lipińskiego). Spotkania odbywają się trzy razy w tygodniu: w poniedziałki w godz. 10:00 – 13:00, we czwartki w godz. 14:00 – 17:00 oraz w niedziele w godz. 16:00 – 20:00.

Dzień Seniora uświetniły występy Zespołu Wokalnego "Wrzos" oraz działającego przy Stowarzyszeniu "Radzyńskie Wrzosy" kabaretu, a także zaproszonych gości: zespołów "Kalina" z Wygnanki oraz niezawodnych "Świerżanek" z miejscowości Świerże.

Spotkaniu towarzyszyła wystawa prac seniorów zrzeszonych w "Radzyńskich Wrzosach". Można było na niej podziwiać różne formy rękodzieła: rzeźbę ludową, wyroby szydełkowe, hafty, piękne bukiety kwiatów wykonanych z bibuły, krepiny, płatków kosmetycznych. Ponadto w czasie spotkania można było poznać twórczość literacką seniorów z "Radzyńskich Wrzosów": swoje wiersze zaprezentowały Teresa Szczepaniuk i Hanna Guz. Stowarzyszenie ma swego fotografa dokumentującego działalność Stowarzyszenia i prezentującego je na stronie internetowej. Seniorzy uczą się fotografowania i obsługi komputera.

Gościem spotkania był m.in. rektor Uniwersytetu Trzeciego Wieku Dariusz Gałan, który gratulował "Radzyńskim Wrzosom" aktywnej działalności, dziękował "Wrzosowi" za śpiewanie "Gaudeamus igitur" na inauguracji roku akademickiego od 12 lat. - Liczę na następne lata współpracy na niwie społecznej i edukacyjnej, życzę witalności i aktywności – mówił rektor radzyńskiego UTW. Podkreślił, że w Radzyniu żyje 5 tys. osób powyżej 60 roku, co stanowi ponad 30% mieszkańców. – Jest to grupa, z którą należy się liczyć – zaznaczył. Dodał, że w Polsce żyje 8 mln osób po sześćdziesiątce, z ich podatków wpływa do budżetu 20 mld zł, więc powinny się znaleźć pieniądze na róże formy działalności seniorów.  - Problem dostrzegają władze od poziomu lokalnego do rządowego, ale nie byłoby tego, gdyby seniorzy nie wykazywali aktywności w życiu społecznym – dodał rektor radzyńskiego UTW.