fotograficzny44 listopada I Liceum Ogólnokształcące w Radzyniu Podlaskim podsumowało Szkolny Konkurs Fotograficzny pod hasłem „Małe i duże wakacyjne podróże”. Udział w nim wzięło 87 osób przedstawiając pod ocenę jury 293 prace. Organizatorami konkursu byli: Zespół Przedmiotowy Nauczycieli Geografii oraz Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne PTTK nr 21 przy I LO w Radzyniu Podlaskim.

Przybyłych na podsumowanie uczniów powitała nauczycielka geografii Małgorzata Bogusz. W uroczystości wzięła udział również dyrektor szkoły Ewa Grodzka, wicedyrektor Mirosław Juszczyński a także opiekun Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego PTTK nr 21 Robert Mazurek.

Szesnastoosobowe jury – złożone z nauczycieli i pracowników szkoły – po zapoznaniu się ze wszystkimi pracami postanowiło nagrodzić 10 osób. Pierwsze miejsce zdobyła Julia Jankowska, drugie Dominika Pękała, Krzysztof Karczewski i Paulina Skrzeczkowska, natomiast trzecie Julia Smogorzewska. Ponadto przyznano pięć wyróżnień, które trafiły do: Pauli Borysiuk, Martyny Ryby, Pauliny Gaweł, Karoliny Dziwulskiej i Kingi Rogalskiej. Wszyscy laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców I LO w Radzyniu Podlaskim. Efekty konkursu podziwiać można na zaaranżowanej przez organizatorów szkolnej wystawie.
Tekst i zdjęcia: Robert Mazurek