DSC 0017W przeddzień Uroczystości Wszystkich Świętych w parafii pw. Świętej Trójcy organizowany jest  Orszak Świętych. Jest ku temu szczególna okazja, ponieważ historyczny radzyński kościół posiada kilka relikwiarzy, w których znajduje się wiele relikwii wyjątkowych świętych: m.in. rodziców Maryi, apostołów, męczenników...

Relikwiarz św. Wincentego

Najbardziej widoczny i wyeksponowany relikwiarz znajduje się w prawym bocznym ołtarzu. Powstał w początkach XIX wieku, ma kształt tumby zwieńczonej mitrą o czterech kabłąkach, nad którymi widnieje jabłko królewskie. Relikwiarz jest przeszklony, dlatego widać spoczywające tam kości: jest to szkielet św. Wincentego Męczennika. W ołtarzu wisi obraz autorstwa Józefa Buchbindera "Św. Wincenty", który obrazuje postać świętego na samotnej skale, którą otaczają odmęty morskie. Relikwie te zostały wprowadzone i umieszczone w radzyńskiej świątyni w 1788 roku. Wcześniej były przechowywane w pałacowej kaplicy, dokąd sprowadził je w 1774 r. z Rzymu Kajetan Potocki - najstarszy syn Marianny i Eustachego.
W dniu 19 stycznia 1820 roku relikwiarz był komisyjnie otwierany. Odnaleziono w nim dokument z 17 sierpnia 1774 r., stwierdzający autentyczność relikwii. Dowiadujemy się z niego, że relikwie zostały wydobyte z cmentarza św. Wawrzyńca w Rzymie i przekazane 11 sierpnia 1774 r. hrabiemu Kajetanowi Potockiemu przez Świętą Kongregację Obrzędów.

Relikwiarz Szlubowskich

Niezwykle interesującym obiektem jest relikwiarz Szlubowskich, przeznaczony do kaplicy grobowej pw. św. Anny, znajdującej się na cmentarzu parafialnym. Pochodzi z XIX wieku, ma kształt zbliżony do monstrancji bez glorii. W środku znajduje się kapsuła z relikwiami, zabezpieczona i opieczętowana pieczęcią lakową. W relikwiarzu przechowywany jest dokument z roku 1852 potwierdzający autentyczność relikwii. Ponieważ relikwiarz jest przeszklony, dobrze widoczne są relikwie i ich opisy na paskach papieru.
Informacje te zdumiewają, gdyż okazuje się, że wśród 47 relikwii znajdują się... relikwie apostołów ze św. Piotrem, rodziców Maryi: świętych Joachima i Anny, św. Józefa, św. Jana Chrzciciela i jego rodziców świętych Zachariasza i Elżbiety, św. Marii Magdaleny, poza tym z bardziej znanych mamy tam wymienionych św. Mikołaja Biskupa, św. Antoniego, św. Jerzego, św. Barbarę, św. Helenę i św. Stanisława Kostkę.

Relikwiarze w kaplicy Pana Jezusa

W bocznej kaplicy Pana Jezusa w ołtarzu wisi drewniany krucyfiks. Krzyż pochodzi z połowy XVIII wieku i jest wykonany w stylu rokokowym. Relikwie znajdują się w czterech przeszklonych kapsułach, umieszczonych na dole pionowej belki krucyfiksu. Widać w nich małe cząstki relikwii z ich opisami na paskach papieru. W górnej kapsule znajduje się 29 relikwii, w dolnej również 29, w kapsule po prawej stronie – 16, a po lewej – 8. Są to relikwie znanych świętych: apostołów, ewangelistów, sławnych męczenników, wyznawców i dziewic. Ze względu na małe rozmiary liter i uszkodzenia papieru nie wszystkie podpisy pod relikwiami są czytelne.

Rodzaje relikwii

Jak to możliwe, że w radzyńskim kościele znajdują się tak znaczące relikwie? Trzeba wziąć pod uwagę, że różne są formy relikwii. Najważniejsze z nich ( I stopnia) są fragmenty ciała świętego, na przykład krew, jego kości, cząstki skóry, włosów, paznokci. Relikwie drugiego stopnia stanowią przedmioty związane z osobą świętego za jego życia ziemskiego (np. jego ubrania, rzeczy osobiste, rzeczy mające bezpośredni kontakt ze świętym – modlitewnik, różaniec czy przedmioty codziennego użytku). Relikwie trzeciego stopnia to przedmioty, które stały się relikwiami poprzez dotknięcie właściwych relikwii pierwszego lub drugiego stopnia. Mogą to być na przykład rzeczy potarte o część ciała zmarłego świętego lub dotknięte przez samego świętego w trakcie życia.

- Należy domniemywać, że część z relikwii przechowywanych w relikwiarzach znajdujących się w naszym kościele to relikwie trzeciego stopnia – mówi proboszcz parafii Świętej Trójcy ks. kan. Andrzej Kieliszek. Znaczenie relikwii kapłan określa następująco: - Jeśli mają pomóc, to nie w ten sposób, jak oczekujemy tego od przedmiotów magicznych: tu jest ważna wiara i odniesienie do osoby. Stąd też ważny jest ich aspekt religijny, a jeśli do tego dodamy wartość historyczną czy artystyczną to cieszymy się, że takie obiekty mamy w naszym kościele.