pludzinskaW październiku zakończony został remont dwóch ulic: Nadwitnie i Płudzińskiej. Sfinalizowano też kanalizację ulicy Polnej oraz drugi etap budowy chodnika na ul. Wybickiego.

Kanalizacja ulicy Polnej stanowiła II etap projektu: "Północno - wschodni system kanalizacji zbiorczej Miasta Radzyń Podlaski". Wykonawcą była firma „PARSTER” Spółka z o.o. z siedzibą w Parczewie, z którą podpisano umowę 6 lipca. Wykonawca, wybrany w wyniku przetargu nieograniczonego, zaproponował bardzo korzystną cenę - ok. 388 tys. zł, choć na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego zaplanowano w budżecie 720 tys. zł. Zadanie współfinansowane było przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki w Lublinie poprzez pożyczkę w kwocie 277 tys. zł udzielaną na preferencyjnych warunkach z możliwością częściowgo jej umorzenia. Do 25 października inwestycja została zakończona i odebrana.

Pieniądze zaoszczędzone na tym przedsięwzięciu pozwoliły na dokończenie budowy chodnika na ul. Wybickiego. Na ten cel zwiększono środki o 30 tys. złotych. Dzięki temu zamknięto ciąg pieszy i zapewniono bezpieczne dojście do ul. Szymanowskiego.

Stan ulic Nadwitnie i Płudzińskiej był tak zły, że do Urzędu Miasta różnymi drogami napływały prośby o interwencje; nierówności, spękania, zagłębienia stanowiły wielkie utrudnienie dla korzystających z dróg, nie tylko zmotoryzowanych. Głosy te spotkały się z pozytywnym odzwewem władz miasta i gdy tylko pojawiły się możliwości finansowe, podjęto ich przebudowę.

Na Nadwitniu w 2013 r. położona została kanalizacja sanitarna, po czym nawierzchnia została odtworzona z trylinki. Obecnie trylinkę zdjęto i na długości 165 mb położono w jej miejsce kostkę brukową. Koszt inwestycji to 130 tys. zł. Jeszcze w tym roku na jednej stronie ulicy zostanie ułożony chodnik – jego budowa już została rozpoczęta.

Zakończone już zostały także prace związane z położeniem nowej nawierzchni i kanalizacji deszczowej na ul. Płudzińskiej. Plan całego przedsięwzięcia to kwota 315 tys. zł. Roboty wykonywało Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Radzyniu Podlaskim.