Informacje

Sprawozdanie z wykonania i rozliczenia zadań za 2014 r. Poniżej zostało opublikowane sprawozdanie z wykonania i rozliczenia zadań z zakresu upowszechniania sportu, kultury i turystyki za 2014 r.

Treść sprawozdania [POBIERZ]

Punkt samodzielnej wysyłki rocznych zeznań podatkowych drogą elektronicznąBurmistrz Miasta Radzyń Podlaski w porozumieniu z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Radzyniu Podlaskim informuje o uruchomieniu stanowiska komputerowego z dostępem do sieci Internet, przy użyciu którego osoba zainteresowana może samodzielnie rozliczyć roczne zeznanie podatkowe (interaktywne formularze) oraz wysłać je w formie elektronicznej.

Szanowni Państwo, 1 lutego 2015 r. ogłoszony zostanie kolejny konkurs grantowy w ramach projektu "Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO".

Program jest przeznaczony dla młodych organizacji pozarządowych (działających nie dłużej niż 18 miesięcy) i grup nieformalnych działających w partnerstwie z organizacjami.

Konkurs na opracowanie logo do hasła Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski ogłasza konkurs na opracowanie logo do hasła "RADZYŃ SEGREGUJE!"

Konkurs skierowany jest do wszystkich tych, którzy swoim pomysłem na unikalne logo zachęcą mieszkańców naszego miasta do segregacji odpadów komunalnych. Logo będzie zatem wykorzystywane do szeroko rozumianej promocji segregacji odpadów i działań ekologicznych przez Miasto Radzyń Podlaski.

Otwarty konkurs ofert - Upowszechnianie kultury, sportu, krajoznawstwa i turystyki w 2015 r. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2015 r. zadań w zakresie upowszechniania kultury, sportu, krajoznawstwa i turystyki.

Do pobrania: Treść ogłoszenia o konkursie, wzór oferty i ramowy wzór umowy dotyczący realizacji zadania publicznego oraz wzór sprawozdania z wykonania tego zadania.
Do pobrania: Treść Zarządzenia Nr 9 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie Regulaminu otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.