Rozporządzenie Wojewody Lubelskiego ws. używania wyrobów pirotechnicznych Rozporządzenie w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego wydał 17 grudnia wojewoda lubelski Przemysław Czarnek. Zakaz używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych obowiązuje od 21 grudnia 2015 roku do 31 stycznia 2016 stycznia z wyjątkiem 31 grudnia 2015 roku i 1 stycznia 2016 roku.

 

Wojewoda apeluje w nim, by używanie wyrobów pirotechnicznych w Sylwestra i Nowy Rok odbywało się z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa dla życia, zdrowia ludzkiego, mienia i środowiska naturalnego, a w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia - jedynie pod bezpośrednim nadzorem osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę.
 
W piśmie czytamy dalej, że przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pokazów pirotechnicznych organizowanych przez podmioty zawodowo trudniące się tego typu działalnością oraz do podmiotów uprawnionych do korzystania z materiałów pirotechnicznych na mocy odrębnych przepisów.
 
Naruszenia zakazu będą podlegać karze grzywny wymierzonej na zasadzie i w trybie określonym w Kodeksie postępowania w prawach o wykroczenia.
 
Jak pokazuje doświadczenie, każdego roku, szczególnie w okresie świątecznym i poświątecznym, dochodzi do wielu przypadków poparzeń i innych sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu. Dlatego z powagą i odpowiedzialnością należy potraktować problem.

Treść rozporządzenia znajduje się na stronie internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, w zakładce „Komunikaty”.