badanie znamionWojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, Centrum Profilaktyczno - Lecznicze w Lublinie oraz Urząd Miasta w Radzyniu Podlaskim zapraszają mieszkańców do wzięcia udziału w: BEZPŁATNYM BADANIU ZNAMION w ramach Programu profilaktyki raka skóry dla mieszkańców województwa lubelskiego na lata 2022 – 2026.

W Polsce co roku na raka skóry zapada ponad 10 tysięcy ludzi, na czerniaka ponad 2 tysiące osób, a liczba nowych zachorowań co roku się zwiększa. Rak skóry odpowiednio wcześnie wykryty i prawidłowo leczony nie stanowi zagrożenia dla życia i rokuje prawie 100% wyleczalnością. Bardzo ważne jest jednak wczesne zdiagnozowanie raka skóry, szczególnie czerniaka, gdyż jest on najgroźniejszy z nowotworów skóry.

Jeśli zauważysz, że znamię:
- zmienia kształt lub kolor,
- krwawi, swędzi lub piecze,
- nie goi się dłużej niż 2 tygodnie,
- jest różnokolorowe,
- jest asymetryczne, ma nierówne, postrzępione brzegi,
- jest większe niż 6mm
nie zwlekaj, zgłoś się na bezpłatny program!!!

Badanie dermatologiczne z oceną dertmatoskopową znamion
Badanie dermatoskopowe – jest to badanie powierzchni skóry umożliwiające obserwację w powiększeniu i ocenę struktur barwnikowych na poziomie naskórka i górnych warstw skóry właściwej. Daje więc możliwość nie tylko powiększenia zmiany, ale także częściowego zajrzenia w głąb skóry. Jest to badanie szybkie, bezbolesne, nieinwazyjne, nie trzeba być do niego specjalnie przygotowanym.

Osoby o podwyższonym ryzyku zachorowania:
- jasna karnacja, rude lub blond włosy, niebieskie oczy, liczne piegi,
- duża ilość znamion barwnikowych,
- przebyte oparzenia słoneczne, szczególnie w dzieciństwie,
- niska tolerancja słońca, słaba zdolność do opalania,
- w rodzinie występowały przypadki raka skóry,
- korzystanie z solarium,
- w związku z wykonywaną pracą narażenie na działanie promieniowania (w tym słonecznego), arsenu, węglowodorów aromatycznych, herbicydów, pestycydów, pyłu węglowego lub pochodnych ropy naftowej,
- stałe mechaniczne drażnienie skóry, szczególnie w okolicy znamion,
- zmiany zanikowe skóry, czy przewlekłe stany zapalne – owrzodzenia, przetoki, blizny.

Co oferujemy w ramach programu?
Program przebiega dwuetapowo:

1. Etap edukacyjny:
Etap edukacyjny ma na celu dostarczenie wiedzy nt:
- nowotworów złośliwych skóry,
- czynników ryzyka (w tym wpływu promieniowania słonecznego i ultrafioletowego na skórę),
- niepokojących objawów sugerujących raka skóry,
- roli samoobserwacji w profilaktyce nowotworów,
- profilaktyki nowotworów złośliwych skóry.

Etap ten realizowany jest poprzez rozdawnictwo ulotek i zamieszczanie plakatów z w/w treściami w miejscach dostępnych dla mieszkańców województwa lubelskiego. Podczas badania będą obecni edukatorzy zdrowotni, którzy udzielą dodatkowych informacji oraz będą odpowiadać na pytania.
Osoby, które na podstawie działań edukacyjnych i samodzielnego obejrzenia znamion zadecydują o potrzebie konsultacji specjalistycznej, będą mogły skorzystać z badania dermatologicznego z oceną dermatoskopową znamion. Oczywiście jeśli ktoś ma wątpliwości lub chce ocenić miejsca trudnodostępne samoocenie (np. plecy) – to zapraszamy na konsultację.

2. Etap diagnostyczny:
Badanie dermatologiczne przeprowadzi lekarz specjalista dermatolog, który wykona również dermatoskopię – badanie szybkie, nieinwazyjne, niebolesne i nie trzeba być do niego specjalnie przygotowanym.
Podczas wizyty pacjentowi zostanie założona dokumentacja medyczna, w której znajdzie się wywiad obejmujący czynniki ryzyka, opis oceny badanych znamion oraz dalsze postępowanie – należy mieć dowód osobisty (PESEL).
W czasie wizyty u lekarza będzie kontynuowana edukacja ukierunkowana na profilaktykę nowotworów złośliwych skóry.
Osoby, u których zajdzie taka potrzeba, będą kierowane do dalszej diagnostyki, bądź leczenia w ramach NFZ.

Miejsce przeprowadzenia badania:
Szkoła Podstawowa nr 1 - hala gimnastyczna
ul. Jana Pawła II 25
21-300 Radzyń Podlaski
Termin:
16.07.2024 r., godziny: 08:00 - 11:00
Zapisy: tel. 83 351 24 89

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!