fundusze europejskieW ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 rozpoczyna się realizacja projektu „Wykwalifikowane Lubelskie”.

Działania przewidziane w projekcie:
1. IDENTYFIKACJA POTRZEB - wsparcie zakończone będzie opracowaniem lub aktualizacją dla każdego Uczestnika/czki Projektu Indywidualnego Planu Działania dopasowanego do jego/jej potrzeb, oczekiwań i możliwości.
2. SZKOLENIA PROWADZĄCE DO NABYCIA, PODNIESIENIA, UZUPEŁNIENIA LUB ZMIANY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH – podwyższenie i dopasowanie kwalifikacji zawodowych UP, które będą zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem UP i dostosowane do aktualnych potrzeb lokalnego rynku pracy. Przykładowe proponowane szkolenia zawodowe:
3. POŚREDNICTWO PRACY – jego celem jest udzielanie pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia, a także udzielanie UP pomocy związanej z poruszaniem się po lokalnym/regionalnym rynku pracy w procesie adaptacji do jego warunków.
4. 3-miesięczny STAŻ ZAWODOWY – w wymiarze 5 dni w tygodniu po 8 godzin zegarowych dziennie ; celem wsparcia jest zdobycie doświadczenia zawodowego niezbędnego do adaptacji do lokalnego rynku pracy i zwiększenia swoich szans na stabilne zatrudnienie.

W trakcie objęcia wsparciem w projekcie oferowane są:
- Ubezpieczenie podstawowe oraz NNW
- Stypendium szkoleniowe w wysokości 11,94 zł brutto/godzinę dydaktyczną uczestnictwa w szkoleniu
- Stypendium stażowe w wysokości 1 790,28 zł brutto/miesiąc stażu
- Materiały szkoleniowe i piśmiennicze
- Catering na szkoleniach w postaci obiadu oraz serwisu kawowego
- Certyfikat potwierdzający nabyte w trakcie szkolenia kwalifikacje zawodowe

Grupę docelową stanowić będzie 20 osób zamieszkujących na terenie woj. lubelskiego, z czego 15 osób stanowić będą kobiety, a pozostałych 5 mężczyźni. Wśród tej grupy znajdą się osoby spełniające poniższe kryteria:
- Osoby bezrobotne - osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia, osoby zarejestrowane w urzędzie pracy.
- Osoby bierne zawodowo – osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej tzn. nie pracują i nie są bezrobotne.

Dane kontaktowe:
ul. Długa 5/116, 20-346 Lublin,
telefon: 694 211 774