herbBurmistrz Miasta ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację w 2024 r. zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

Więcej szczegółów w ZARZĄDZENIUPOBIERZ wzór oferty zadania publicznego.