urzad miastaDziałając wspólnie z Centralnym Ośrodkiem Informatyki oraz uwzględniając konieczność zapewnienia bezpiecznego wdrożenia z dniem 29 grudnia br. rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usług związanych z wnioskowaniem o dowód osobisty, informujemy o planowanym na dzień 28 grudnia br. wyłączeniu oraz zablokowaniu usług.

O godzinie 9:00 nastąpi wyłączenie usługi on-line dotyczącej składania wniosku o dowód dla dziecka lub podopiecznego zaś o godzinie 12:00 zablokowana zostanie możliwość przyjmowania wniosków o dowód w Rejestrze Dowodów Osobistych.

W związku z powyższym od godziny 12:00 w dniu 28 grudnia br. wykonywanie operacji w Rejestrze Dowodów Osobistych do czasu produkcyjnego wdrożenia nowej wersji systemu, będzie ograniczone ale nadal będzie dostępna możliwość m.in. wydania wnioskodawcy dowodu osobistego.