p1014809

We wspomnienie bł. ks. Jerzego Popiełuszki, w Narodowym Dniu Pamięci Duchownych Niezłomnych 19 października w kościele Świętej Trójcy w Radzyniu Podlaskim została odprawiona Msza św. w intencji Ojczyzny. Liturgię sprawował dziekan radzyński ks. kan. Krzysztof Pawelec.
- Dziękuję za to, co dokonuje się w przestrzeni publicznej naszego miasta, choć jest wielu, którzy chcieliby, żeby w przestrzeni publicznej wiary, świętości nie było. Tym bardziej dziękuję - mówił proboszcz historycznej radzyńskiej parafii, wskazując na nadane niedawno miejscom publicznym imiona bł. ks. Jerzego Popiełuszki (rondo) i św. Andrzeja Boboli (ulica).
W uroczystości uczestniczyli m.in: Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk, Przewodniczący Radzyńskiego Oddziału NSZZ „Solidarność” Jerzy Bednarczyk, Burmistrz Radzynia Podlaskiego Jerzy Rębek, Przewodniczący Rady Miasta Adam Adamski Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski, Wicestarosta Michał Zając.
Na wstępie sprawujący Mszę św. ks. kan. Krzysztof Pawelec przypomniał sylwetkę bł. ks. Jerzego Popiełuszki – gorliwego duszpasterza ludzi pracy, służby zdrowia, ludzi chorych, ubogich. Bł. ks. Jerzy od 28 lutego 1982 organizował Msze za Ojczyznę. Swoją działalność duszpasterską i nauczanie oparł na słowach św. Pawła: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”. Niezłomnością i odwagą, a także pomocą niesioną prześladowanym robotnikom i działaczom związkowym prześladowanym przez władze PRL podczas stanu wojennego zyskał autorytet i szerokie poparcie społeczne. Działalność ks. Jerzego Popiełuszki ówczesne władze PRL uznały za krytykę i sprzeciw wobec systemu komunistycznego.
Kapłan został porwany przez SB 19 października 1984 r. i okrutnie zamordowany.
W homilii ks. Krzysztof Pawelec wskazał, czego dziś, w trudnym momencie historii, uczy nas bł. ks. Jerzy Popiełuszko. Są to: wytrwanie w wierze, miłość do Kościoła, który ma do spełnienia misję zbawienia człowieka, realizując ją w Polsce także przez służbę Ojczyźnie i jej wolności. Bł. ks. Jerzy uczy nas także troski o bliźniego, szczególnie skrzywdzonego, potrzebującego wsparcia. - W dniu, który jest Narodowym Dniem Pamięci Duchownych Niezłomnych, dziękujemy, że Pan Bóg posłał takich kapłanów, którzy odczytywali znaki czasu i szli z posługą kapłańską do potrzebujących - mówił Kaznodzieja.
Na zakończenie Mszy św. Proboszcz parafii Trójcy Świętej dziękował samorządowi Miasta Radzyń Podlaski za przyjęcie uchwały nadającej nowej ulicy imię św. Andrzeja Boboli. Wskazał również, że rok wcześniej otwarte i poświęcone zostało rondo im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki: - Dziękuję za to, co dokonuje się w przestrzeni publicznej naszego miasta, choć jest wielu, którzy chcieliby, żeby w przestrzeni publicznej wiary, świętości nie było. Tym bardziej dziękuję.
Na zakończenie uroczystości delegacje złożyły wieńce pod pomnikiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki.
Jak co roku obchody zostały zorganizowane z inicjatywy Radzyńskiego Oddziału NSZZ „Solidarność” z przewodniczącym Jerzym Bednarczykiem.
P1014809
P1014811
P1014815
P1014816
P1014817
P1014818
P1014819
P1014820
P1014821
P1014823
P1014825
P1014829
P1014830
P1014833
P1014837
P1014844
P1014852
P1014858
P1014869
P1014876
P1014883
P1014888
P1014893
P1014900
P1014904
P1014910
P1014912
P1014916
P1014917
P1014931