ogloszenia radzynBurmistrz Miasta Radzyń Podlaski zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu rocznego Programu Współpracy Miasta Radzyń Podlaski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r., poz. 571) na rok 2024.

Konsultacje będą prowadzone w formie zgłaszania uwag i opinii pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej w terminie od 23.10.2023 r. do 07.11.2023 r.

Projekt programu: TUTAJ