konsultacjeRegionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie razem z Powiatem Radzyńskim zaprasza na cykl dwudniowych spotkań dotyczące współpracy JST z PES w zakresie zlecania usług społecznych w powiecie radzyńskim. Działanie realizowane jest w ramach projektu pozakonkursowego: „Ekonomia Społeczna – Drogowskaz Rozwoju Społecznego II”. Spotkania będą się odbywać w sali konferencyjnej Urzędu Miasta (ul. warszawska 32).

Harmonogram spotkań:

Część 1 (14 września br.) - Budowanie powiatowej współpracy JST i PES w zakresie zlecania usług społecznych podmiotom ekonomii społecznej. Prowadzący Przemysław Kozak.

Część 2 (25 września br.) - Klauzule społeczne w prawie zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań skierowanych do podmiotów ekonomii społecznej. Prowadzący Tomasz Schimanek.

Osobą odpowiedzialną za organizację spotkań jest Ewa Chudzik, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 81-528762

Zgłoszenia należy przesłać na w/w maila wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Spotkania przeznaczone są dla:

- przedstawicieli samorządu terytorialnego (gmin i powiatu), w tym dla osób decyzyjnych i mających wpływ na rozwój usług społecznych oraz ekonomii społecznej (ES),
- przedstawicieli PES takich jak: KIS, CIS, WTZ, ZAZ, NGO, Kół Gospodyń Wiejskich,
- przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych
- przedstawicieli OWES-ów i liderów lokalnych działających na rzecz społeczności lokalnej,
- pracowników OPS, PCPR, PUP, którzy chcieliby rozszerzyć swoją wiedzę z zakresu zlecania usług społecznych PES

Podejmowane zagadnienia:

Część 1 - Budowanie powiatowej współpracy JST i PES w zakresie zlecania usług społecznych podmiotom ekonomii społecznej:

- zlecanie usług społecznych oraz ich rozwój w społecznościach lokalnych,
- diagnozowanie zapotrzebowania mieszkańców na usługi społeczne,
- diagnozowanie potencjału lokalnych podmiotów ekonomii społecznej jako dostawców usług społecznych,
- współpraca JST i PES w zakresie realizacji usług społecznych przez PES.

Część 2 - Klauzule społeczne w Prawie zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań skierowanych do podmiotów ekonomii społecznej:

- klauzule społeczne w Prawie zamówień publicznych,

- praktyczne zastosowanie klauzul społecznych skierowanych do podmiotów ekonomii społecznej,

- korzyści wynikające ze stosowania klauzul i aspektów społecznych w zamówieniach publicznych dla samorządów lokalnych, mieszkańców i podmiotów ekonomii społecznej,

- indywidualne zastosowanie klauzul i aspektów społecznych w postępowaniach realizowanych w gminach i powiatach, będących uczestnikami warsztatów.


Tomasz Schimanek - Polityk społeczny, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, od ponad 25 lat związany z sektorem pozarządowym, obecnie ekspert ds. programów społecznych i organizacji pozarządowych Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Współtwórca i współpracownik Forum Darczyńców w Polsce, członek Rady Działalności Pożytku Publicznego drugiej kadencji; szkoleniowiec i doradca dla administracji publicznej, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców w zakresie rozwoju współpracy pomiędzy sektorem publicznym, organizacjami pozarządowymi a biznesem.

Od ponad 15 lat zaangażowany w rozwój ekonomii społecznej. Uczestniczył w tworzeniu przedsiębiorstw społecznych, doradza podmiotom ekonomii społecznej w zakresie prowadzonej działalności oraz samorządom terytorialnym w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorstw społecznych. W latach 2009-2014 był członkiem grupy prawnej Zespołu ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej przy Premierze RP.

Od ponad 7 lat promuje społeczne zamówienia publiczne jako instrument wspierający rozwój podmiotów ekonomii społecznej. W tym czasie udzielił ponad 300 godzin doradztwa, szkoleń i warsztatów dotyczących społecznych zamówień publicznych, adresowanych głównie do podmiotów ekonomii społecznej oraz jednostek samorządu terytorialnego. Współpracował w tym zakresie m.in. z Urzędem Zamówień Publicznych, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Ogólnopolskim Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Socjalnych, Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej (m.in. w Białymstoku, Rzeszowie, Łodzi, Warszawie) oraz Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej. Jest autorem i współautorem kilkunastu publikacji dotyczących działania organizacji pozarządowych, ekonomii społecznej oraz społecznych zamówień publicznych.

Przemysław Kozak - Psycholog, trener. Absolwent Institute of Leadership and Management, Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Warszawskim oraz Szkoły Trenerów Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys. Licencjonowany trener programu „Spadochron” dla osób planujących karierę, szukających pracy i zmieniających zawód.

W latach 2010-2018 pracował w Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE) zarządzając działalnością gospodarczą oraz uczestnicząc w realizacji projektów z zakresu ekonomii społecznej. Doradca tematyczny Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych w projekcie „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej w Regionach”.

Zrealizował kilkaset godzin szkoleń i doradztwa dla przedsiębiorstw społecznych i pracowników instytucji samorządowych zajmujących się ekonomią społeczną (w tym JST, PUP, OPS, PCPR). Brał udział w opracowaniu nowego standardu działania na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wykorzystanie instrumentów ekonomii społecznej, w szczególności spółdzielni socjalnych, w ramach projektu „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej”. Wspólnie z FISE i British Council adaptował do warunków polskich i współprowadził innowacyjny program dla liderów lokalnych „Active Citizens for Social Enterprise – Aktywna Społeczność dla Ekonomii Społecznej”.