wojsko2Z okazji Święta Wojska Polskiego pragnę skierować słowa uznania i wdzięczności dla Żołnierzy Wojska Polskiego oraz Wojsk Obrony Terytorialnej, a także Pracowników cywilnych, którzy swój los zawodowy związali Polską Armią. Misja, którą Państwo ofiarnie pełnicie, ma na celu nie tylko zapewnienie Rzeczypospolitej Polskiej bezpieczeństwa, trwałości i wolności. Polski żołnierz, stając do walki o wolność swojej Ojczyzny, niejednokrotnie bronił wolności i tożsamości całej cywilizacji zachodniej, a także wartości, na których się ona opiera.

Święto Wojska Polskiego obchodzimy w rocznicę zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej. Trudno przecenić wagę tego wydarzenia, zwanego Cudem nad Wisłą, nie tylko dla historii Polski, ale i Europy czy dziejów zachodniej cywilizacji.

Naród polski docenia bohaterstwo i ofiarność swoich żołnierzy, darzy ich wyjątkowym szacunkiem i zaufaniem.
W dniu dzisiejszym składam hołd Żołnierzowi Polskiemu za jego poświęcenie, gotowość do obrony kraju przed zagrożeniami zewnętrznymi, ale także wewnętrznymi, za niesienie pomocy w obliczu różnych klęsk. Mieliśmy tego dowody również w naszym mieście w trudnym czasie pandemii koronawirusa, gdy mogliśmy na co dzień liczyć na wsparcie ze strony Żołnierzy WOT. Żołnierze Służby Granicznej od wielu miesięcy z poświęceniem strzegą naszej wschodniej granicy . Obecnie, w kontekście wojny na Ukrainie coraz wyraźniej widzimy zagrożenia i bardziej doceniamy rolę, trud i poświęcenie Polskiego Żołnierza.
Na Państwa ręce kieruję słowa podziękowania za ofiarną służbę, a także życzenia satysfakcji z pełnienia ważnej misji, zaufania polskiego społeczeństwa i docenienia przez dowództwo.
                                                                          Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski
                                                                                     Jerzy Rębek