policja2W imieniu mieszkańców i samorządu Miasta Radzyń Podlaski z okazji Święta Policji pragnę złożyć przekazać Panu Komendantowi oraz wszystkim Funkcjonariuszom i Pracownikom Cywilnym Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu wyrazy szacunku i uznania za rzetelną i ofiarną służbę na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa, utrzymania ładu i porządku publicznego.

Wasza praca, Szanowni Państwo, jest służbą szczególną; niekiedy wiąże się nawet z koniecznością narażenia własnego zdowia i życia, wymaga uczciwości i odpowiedzialności, kondycji fizycznej i odporności psychicznej, odwagi w stawianiu czoła niebezpieczeństwom, profesjonalizmu oraz empatii. W ostatnich latach nie brakło też kolejnych wyzwań wynikłych z nowych zagrożeń. Policja podjęła obowiązki związane z pandemią koronawirusa, zagrożeniem naszej granicy z Białorusią, a ostatnio – z falą uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy.
Wypada ubolewać, że trudna służba policjantów nie zawsze spotyka się ze zrozumieniem i należnym szacunkiem. W ostatnim czasie miały miejsce w naszym kraju agresywne ataki nieodpowiedzialnych aktywistów na funkcjonariuszy i funkcjonariuszki, które, niestety, nie spotkały się z powszechnym potępieniem, nawet odpowiednim potraktowaniem przez sądy. 
Od radzyńskego samorządu należą się Państwu Słowa wdzięczności za wzorowe wypełnianie obowiązków związanych z zachowaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego jak również za otwarcie na lokalną społeczność, zaangażowanie społeczne, podejmowane działania profilaktyczne w ramach licznych spotkań z dziećmi, młodzieżą, seniorami.
Niech nagrodą za codziennie podejmowany trud i szczere zaangażowanie w służbę będzie zaufanie społeczne i satysfakcja z poprawy bezpieczeństwa na naszym terenie.
Z okazji Święta Policji życzę Państwu sukcesów i bezpieczeństwa podczas wykonywania obowiązków służbowych, szacunku społeczenstwa, a także zdrowia i szczęścia w życiu osobistym oraz rodzinnym.

                                                Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski
                                                           Jerzy Rębek

fot. https://radzyn-podlaski.policja.gov.pl/