konkurs korpusRusza nowa ścieżka wsparcia dla organizacji pozarządowych „WOW w NGO”. Działacze III sektora mogą składać wnioski o dotacje na usprawnienie współpracy z wolontariuszami. Nabór odbywa się w ramach otwartego konkursu ofert, który ogłosił Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Głównym celem konkursu jest wzmocnienie NGO w zakresie profesjonalnego podejścia do organizacji i zarządzania wolontariatem. Istotnym elementem będzie tu edukacja i popularyzacja etatowego wspierania zatrudnienia koordynatorów i uwzględnienie tego elementu w ramach rozwoju wolontariatu systematycznego.

Beneficjenci konkursu uzyskają wsparcie finansowe i pozafinansowe na usprawnienie współpracy z wolontariuszami. W ramach dotacji organizacje otrzymają środki na:
• zatrudnienie koordynatora wolontariatu,
• edukację koordynatora wolontariatu,
• wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania wolontariatem.

Konkurs to efekt zmian, które wprowadzone zostały w Korpusie Solidarności - Rządowym Programie Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030.

Więcej szczegółów na stronie korpusu.