lampa led mBurmistrz Miasta Radzyń Podlaski informuje, że wprowadzono ograniczenia mocy oświetlenia opraw ulicznych na terenie miasta Radzyń Podlaski.

Oświetlenie uliczne świeci według harmonogramu:
- od włączenia do godziny 23:00 – 100 % mocy;
- od godziny 23:00 do wyłączenia – 50% mocy;
Wprowadzono również ograniczenie oświetlenia ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Wyszyńskiego do ul. Kleeberga – oświetlenie ścieżki wyłącza się o godzinie 23:00.

Obowiązek zmniejszenia zużycia energii wynika z ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. Administracja rządowa i samorządowa zostały zobowiązane, aby zmniejszyć zużycie prądu o 10 procent. Proces oszczędzania energii dotyczyć będzie roku 2023 ze względu na kryzys energetyczny i gwałtowny wzrost cen energii elektrycznej. Zmniejszenie zużycia energii jest sposobem na zapobieżenie wystąpienia deficytów energii, co mogłoby niekorzystnie wpłynąć na polską gospodarkę.