WOTGrudzień z Terytorialsami! Jeżeli chcesz zostać jednym z nas, przyjdź i dowiedz się szczegółów od naszego rekrutera. Rekruterzy to żołnierze, którzy pełnią służbę w Twoim regionie i bardzo chętnie podzielą się swoim doświadczeniem, odpowiadając na każde pytanie.

Wojska Obrony Terytorialnej (WOT, potocznie: terytorialsi) to piąty Rodzaj Sił Zbrojnych RP, obok wojsk lądowych, sił powietrznych, wojsk specjalnych i marynarki wojennej.
W WOT służbę w obszarze swojego miejsca zamieszkania pełnią zarówno żołnierze zawodowi, jak i żołnierze Terytorialnej Służby Wojskowej. Służba odbywa się rotacyjnie, podczas ćwiczeń i szkoleń wojskowych, ustalonych w harmonogramie oraz dyspozycyjnie, przez resztę czasu, kiedy żołnierz pozostaje w gotowości do stawienia się do służby,
w terminie i miejscu wyznaczonym przez dowódcę jednostki wojskowej. Obecnie WOT liczy ponad 35 000 żołnierzy.

Zadania Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT)
Głównym zadaniem Wojsk Obrony Terytorialnej jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. Do zadań WOT należy:
– utrzymanie powszechnej gotowości do obrony kraju,
– ochronę ludności cywilnej przed skutkami klęsk żywiołowych, 
– likwidację skutków klęsk żywiołowych,
– akcje poszukiwawcze,
– ratowanie lub ochronę zdrowia i życia ludzkiego,
– zarządzanie kryzysowe,
– współpracę z wojewodami i organami samorządu terytorialnego oraz innymi elementami systemu obronnego państwa,
– kształtowanie postaw i wartości patriotyczno-obywatelskich w społeczeństwie.

W czasie pokoju żołnierze WOT zajmują się przede wszystkim przeciwdziałaniem klęskom żywiołowym i zwalczaniem ich skutków oraz działaniami ratowniczymi w sytuacjach kryzysowych. W czasie wojny Wojska Obrony Terytorialnej mają wspierać wojska operacyjne w strefie działań bezpośrednich, a poza strefą – być siłą wiodącą w obronie danego terytorium. 
Jesteś zainteresowany służbą w WOT? Już 8 grudnia 2022 r. oraz 22 grudnia 2022 r. nasz Mobilny Zespół Rekrutacyjny pojawi się u Ciebie w mieście. W tych dniach, w godzinach 9.00
- 14.00 nasi rekruterzy będą czekać na Ciebie w Urzędzie Miasta w Radzyniu Podlaskim, przy ul. Warszawskiej 32. Przyjdź, nie czekaj!

Przygotuj się do rozmowy:
1 - Zastanów się i przygotuj pytania, zapisz je. Nasz rekruter postara się udzielić Ci odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania lub wątpliwości.
2 - Bądź szczery mówiąc o sobie, o swoich celach na przyszłość. To zaoszczędzi czasu i wysiłku w całym procesie.
3 - Jeśli masz wątpliwości, co do swojej przeszłości (np. stanu zdrowia lub doświadczenie z prawem), powiedz o nich. Dowiedz się, czy będzie to miało wpływ na proces rekrutacji.
4 - Jeśli nie jesteś gotowy na bezpośrednią rozmowę, napisz do nas: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wymagania dla kandydatów do Wojsk Obrony Terytorialnej
• Obywatelstwo polskie.
• Zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia czynnej służby wojskowej.
• Wiek od 18 - 55 lat dla szeregowych i do 63 lat dla podoficerów i oficerów.
• Niekaralność za przestępstwo umyślne.
• Brak przydziału do służby zastępczej.
• Nieposiadanie nadanego przydziału kryzysowego.
• Niereklamowanie od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej
w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny lub w przypadku nadania przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego w formie zbiorowej listy imiennej w jednostce przewidzianej do militaryzacji.

Pobierz wniosek TUTAJ, wypełnij go i dostarcz do naszego Zespołu Rekrutacyjnego lub do właściwego WCR dla Twojego miejsca zameldowania, osobiście lub pocztą. Wniosek możesz też wypełnić w WCR Biała Podlaska. Do wniosku dołącz:
• kserokopię dowodu osobistego;
• kserokopię dokumentu stwierdzającego posiadane wykształcenie;

Dołącz inne dokumenty, które mogą być przydatne, na przykład:
• jeśli jesteś członkiem organizacji proobronnej – dołącz pisemne referencje członka;
• jeśli ukończyłeś klasę mundurową – dołącz świadectwo;
• dokumenty potwierdzające inne kwalifikacje: np.: certyfikaty językowe, ukończone kursy, szkolenia i uzyskane specjalizacje zawodowe.

WCR zaprosi Cię na spotkanie, na które będziesz musiał zabrać ze sobą oryginały wszystkich załączonych wcześniej do wniosku dokumentów.
Więcej informacji znajdziesz na oficjalnej stronie Wojsk Obrony Terytorialnej: Terytorialsi - Chcę wstąpić (wp.mil.pl)

Wstąp do 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej!!!
Termin najbliższego szkolenia podstawowego: 13 - 28.01.2023 r.