mops radzynMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim informuje że dzisiaj tj. 11 października wypłaci II transzę „dodatku węglowego” - realizacja ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. Druga transza pieniędzy trafi do 234 wnioskodawców na kwotę 702 000 zł.

Po sprawdzeniu i weryfikacji MOPS wydał 42 decyzje odmowne, oraz 106 złożonych wniosków pozostawił bez rozpatrzenia. Wypłatę realizuje Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim.
Trzecia transza dodatku będzie zrealizowana po dalszej weryfikacji złożonych wniosków.

Andrzej Szczęch – Kierownik MOPS w Radzyniu Podlaskim