mops radzynMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim informuje że w dniu 26 września 2022 r. wypłaci pierwszą transzę „dodatku węglowego” - realizacja ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Pierwsza transza pieniędzy trafi do 709 wnioskodawców na kwotę 2 118 000 zł. (wnioski złożone do dnia 25 sierpnia 2022 r.). Wypłaty realizuje Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim.
Następna transza będzie zrealizowana po dalszej weryfikacji złożonych wniosków.

Andrzej Szczęch Kierownik MOPS w Radzyniu Podlaskim