herbZarządzenie nr 36 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie Regulaminu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację w 2022 r. zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

ZAŁĄCZNIK