ukraina zbiórka 2mSzanowni Państwo! Mieszkańcy Radzynia i Powiatu Radzyńskiego!

Pragnę wyrazić słowa najwyższego uznania i szczerej wdzięczności za Państwa postawę i za wszelkie formy pomocy niesionej uchodźcom z ogarniętej wojną Ukrainy.

Okrucieństwa rosyjskiego agresora, skierowane w dużej mierze wobec bezbronnych cywilów – także dzieci, kobiet, starców, chorych spowodowały masowy exodus ludności, w jednej chwili pozbawionej dachu nad głową, elementarnych dóbr materialnych niezbędnych do życia, a także poczucia bezpieczeństwa.

Mieszkańcy Radzynia i okolic nie pozostali obojętni na ogrom ludzkiego nieszczęścia. Niemal od momentu wybuchu wojny zaangażowali się we wszelkiego rodzaju pomoc. Przyjmują uchodźców do swych domów, organizują transport z granicy, zbiórki darów, angażują się w przygotowanie i wyposażenie mieszkań, składają dary rzeczowe, wpłacają pieniądze, świadczą usługi tłumacza, pełnią dyżury w ośrodku dla uchodźców, koordynują działania.

Form pomocy jest tak wiele, że trudno wymienić wszystkie.

Składam serdeczne podziękowanie osobom indywidualnym oraz działającym w ramach różnych organizacji i instytucji. W szczególności pracownikom Urzędu Miasta Radzyń Podlaski, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Radzyńskiego Ośrodka Kultury, Szkoły Podstawowej nr 1 i innych miejskich jednostek organizacyjnych oraz wolontariuszom z Caritas przy Parafii Trójcy Świętej w Radzyniu Podlaskim. Słowa uznania należą się darczyńcom: Spółdzielczej Mleczarni Spomlek, firmie Dr Gerard, firmie Aleksandria Dariusz Moczarski, firmie Stragan Warzywny z Ustrzeszy, Welmax Papier oraz innym, które chcą pozostać anonimowe. Słowa wdzięczności kieruję do Pana Andrzeja Kopyścia – Prezesa OSP Łazy, który zorganizował transport darów z Niemiec (gmina Verl w Westfalii). Dziękuję za otwarte serca, ofiarność, bezinteresowność i życzliwość.

 

/-/ Jerzy Rębek Burmistrz Miasta