komisja mkrpaPrzy kościele Trójcy Świętej w Radzyniu Podlaskim w budynku dawnej zabytkowej plebanii przy ulicy Ostrowieckiej 1 ma swoją siedzibę Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla osób doświadczających problemu alkoholowego i przemocy w rodzinie.

Czynny jest w każdy wtorek w godzinach: 17:00 - 19:00. Dyżurują w nim i udzielają porad członkowie Miejskiej Komisji d/s. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W tym samym budynku prowadzone są zajęcia „grupy psychoedukacyjnej oraz udzielanie wsparcia psychologicznego osobom współuzależnionym i doświadczającym przemocy domowej”, zajęcia prowadzone są przez psycholog Annę Lewandowską, zajęcia odbywają się w każdy wtorek w godzinach 17:00 - 19:00.
Pod tym samym adresem spotyka się Grupa Anonimowych Alkoholików „Podaj dłoń”. Mityngi odbywają się w każdą niedzielę w godzinach: 18.00 - 20.00.

Jeśli Twój mąż, żona, lub inna bliska Ci osoba pije, a Ty czujesz się bezradny(a) wobec tego problemu należy zgłosić się do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radzyniu Podlaskim działającej w Urzędzie Miasta Radzyń Podlaski w godzinach 7:30 - 15:30 tel.: 83 351 24 83.