sposób beata mOd 15 listopada obowiązki dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji pełni Beata Sposób, która zastąpiła Agnieszkę Włoszek na czas jej usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Beata Sposób, absolwentka Wydziału Ekonomii i Zarządzania na KUL, od 2017 r. pracuje w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta jako księgowa.