seniorzymW przypadającym 14 listopada Międzynarodowym Dniu Seniora składam wszystkim Seniorom najserdeczniejsze życzenia długich lat życia w zdrowiu, pogodzie ducha, w otoczeniu bliskich, serdecznych ludzi. Życzę, abyście się Państwo w swych środowiskach - rodziny, przyjaciół, społeczmności naszego miasta czuli się ważni i potrzebbni, abyście mieli wiele okazji do dzielenia się z młodszymi pokoleniami swą wiedzą i mądrością życiową. Przy okazji pragnę podziękować za wkład, jaki wnieśliście w rozwój naszego miasta i jaki wnosicie obbecnie w jego życie społeczne, kulturalne i intelektualne.