parkometr

W związku ze zmianą Uchwały nr XXXI/196/2021 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 29 września 2021 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie i sposobu ich pobierania informujemy, że opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty za parkowanie, w tym za uiszczenie opłaty w zaniżonej wysokości lub przekroczenie opłaconego czasu parkowania będzie wynosiła 100 zł.

Ponadto parkowanie pojazdów z kartą parkingową dla osób niepełnosprawnych bez opłaty będzie możliwe tylko w miejscach do tego wyznaczonych.