herbNa podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 1372), art. 6 ust. 3-6 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) oraz w związku z uchwałą Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Radzyń Podlaski Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski zarządził konsultacje w sprawie projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powiatu Radzyńskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035.

Celem konsultacji społecznych jest zebranie opinii mieszkańców na temat planowanych kierunków współpracy ponadlokalnej oraz zapewnienie możliwości udziału lokalnych interesariuszy w procesie przygotowania dokumentu. Konsultowany dokument wyznacza ramy współpracy miasta, powiatu oraz okolicznych gmin w zakresie kierunków rozwoju ponadlokalnego oraz stanowi podstawę do ubiegania się o środki zewnętrzne, w tym z Funduszy Europejskich. Konsultacje odbędą się w terminie od dnia 22 października 2021 r. do dnia 26 listopada 2021 r. w formie pisemnej.

Informacja o otwartym spotkaniu konsultacyjnym zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta: https://radzyn-podl.pl/, na minimum 7 dni przed planowanym spotkaniem. Projekt Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powiatu Radzyńskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035 oraz formularz konsultacyjny stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Opinie w sprawie projektu strategii należy składać na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub formie pisemnej (osobiście, pocztą, kurierem itp.) w Urzędzie Miasta Radzyń Podlaski adres: ul. Warszawska 32, 21-300 Radzyń Podlaski.

Formularz uwag

Strategia Rozwoju Ponadlokalnego

Streszczenie obywatelskie

Diagnoza do strategii Rozwoju Ponadlokalnego