NauczycielemSzanowni Państwo Nauczyciele, Wychowawcy, Pedagodzy, Pracownicy Oświaty!
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragnę złożyć Państwu wyrazy uznania i szczerej wdzięczności za trud, jaki podejmujecie, by powierzone Wam dzieci i młodzież ukształtować na ludzi o prawych charakterach, wrażliwych sercach oraz światłych, otwartych umysłach, gotowych do ofiarnej pracy na rzecz dobra wspólnego, jakim jest Ojczyzna. Dziękuję za wysiłki podejmowane w tym celu, by tworzyć szkołę nowoczesną, a jednocześnie silnie zakorzenioną w naszej tradycji.

Patron roku 2021 Cyprian Kamil Norwid napisał znamienne słowa „Ojczyzna to wielki, zbiorowy obowiązek” - obowiązek nas wszystkich Polaków, jednakże Państwa powołanie ma tu szczególny wymiar. Praca wykonywana przez Was dziś z wielkim poświęceniem i wielką odpowiedzialnością w dużej mierze zadecyduje o tym, jaka będzie przyszłość naszej małej i wielkiej Ojczyzny - naszego Państwa, regionu, miasta. Niech w tych trudach prowadzą nas wszystkich słowa beatyfikowanego niedawno Prymasa Tysiąclecia bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego: "Sztuką jest umierać dla Ojczyzny, ale największą sztuką jest dobrze żyć dla niej."

Moja wdzięczność i uznanie są tym większe, iż zdaję sobie sprawę z dodatkowych trudności, jakie zostały postawione przed Państwem przez pandemię koronawirusa.
Życzę, by owoce Państwa pracy dydaktycznej i wychowawczej dawały Wam wielką satysfakcję i radość; byście byli dumni ze swych wychowanków, a oni by doceniali trud włożony w ich edukację i wychowanie.

Dzisiejsza uroczystość niech będzie też okazją do wyrażenia wdzięczności za wkład Państwa Szkoły w życie społeczne, kulturalne i intelektualne naszego miasta.

Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski Jerzy Rębek