mops radzyn małyWnioski o stypendia szkolne w okresie od 20 sierpnia do 15 września 2021 r. będzie realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Podania należy zatem składać w MOPS (Urząd Miasta Radzyń Podlaski ul. Warszawska 32, II piętro).

Zmiana, jak informuje kierownik Ośrodka Andrzej Szczęch, wynika z Uchwały Rady Miasta podjętej 24 czerwca, która upoważnia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Radzyń Podlaski.