wystawa wyszynski mBurmistrz Radzynia Podlaskiego Jerzy Rębek oraz Radzyński Ośrodek Kultury zapraszają do oglądania wystawy pt. „Wyszyńskiego i Wojtyły gramatyka życia”.
Ekspozycja została przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej oraz Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego z okazji 70. rocznicy wstąpienia na tron prymasowski Kardynała Stefana Wyszyńskiego i 40. rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II. Ponadto organizacja wystawy w Radzyniu zbiega się ze 120. rocznicą śmierci twórcy Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego. Od poniedziałku 2 sierpnia można ją oglądać w holu głównym Urzędu Miasta (ul. Warszawska 32).


Nie jest to wystawa biograficzna. Zestawione zostały w niej zdjęcia archiwalne z cytatami, a kluczem do jej zrozumienia jest otwarty katalog pojęć będących filarami, na których opiera się – jak to nazwał Karol Wojtyła – „gramatyka życia” zarówno jednostek jak i całych społeczności. Cytaty jak w soczewce pokazują podejście
naszych dwóch mistrzów do podstawowych dla nas wszystkich pojęć. Stanowią wskazówki i przestrogi, jakie kard. Wyszyński i Jan Paweł II pozostawili Polakom na czas wytyczania naszej dalszej historii już bez ich bezpośredniej pomocy. Wystawa daje widzowi przestrzeń do refleksji i zachęca do indywidualnego uzupełniania
katalogu wartości.