300Od 1 lipca br. ruszyło przyjmowanie wniosków o „Dobry Start 300+”. Pierwsze już wpłynęły. Osobom, które będą potrzebowały wsparcia w złożeniu elektronicznego wniosku, pomoc zapewnią pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – w placówkach ZUS i podczas dyżurów w innych lokalnych instytucjach.

Od 1 lipca rodzice mogą składać wnioski o świadczenie „Dobry Start 300+”. Tym razem tylko przez internet. Osobom, które potrzebują pomocy w złożeniu elektronicznego wniosku, zapewni ją Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Od tego roku wnioski o 300 złotych na wyprawkę szkolną dziecka można składać tylko przez internet, za pomocą: Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE), portalu Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl) albo serwisów bankowości elektronicznej. Status wniosku będzie można sprawdzić w PUE.

Osobom, które potrzebują wsparcia z rejestracją konta na PUE ZUS i złożeniem wniosku o 300+, udzielą go pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Z ich pomocy można skorzystać w każdej placówce ZUS, a także podczas dyżurów, które Zakład organizuje w lokalnych instytucjach. W powiecie radzyńskim najbliższe dyżury w sprawie „Dobrego Startu” odbędą się w godzinach 10:00 - 14:00 w placówkach:
• Poczty Polskiej w Kąkolewnicy przy ul. Lubelskiej 3 – 8 i 21 lipca,
• KRUS w Radzyniu Podlaskim przy ul. Chomiczewskiego 6 – 9 i 22 lipca.

Na spotkanie trzeba zabrać ze sobą dowód osobisty. Do rejestracji konta w PUE i złożenia wniosku o 300+ potrzebny będzie adres e-mail, numer telefonu komórkowego i numer rachunku bankowego. Od tego roku wypłata świadczeń będzie tylko bezgotówkowa.