herb

Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski ogłasza otwarty konkurs na udzielenie dotacji celowych z budżetu miasta Radzyń Podlaski na realizację zadań służących rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych, zlokalizowanych na obszarze miasta Radzyń Podlaski.

Ogłoszenie, wzór wniosku, wzór sprawozdania z wykorzystania dotacji oraz Uchwała Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Radzyń Podlaski, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadania służącego tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych są dostępne TUTAJ.