300Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim informuje, że nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r. wprowadza zmiany dotyczące obsługi świadczeń 300+. Od dnia 1 lipca 2021 r. obsługa świadczeń zajmuje się ZUS a nie samorządy. MOPS nie będzie już przyjmował wniosków.

Przejęcie obsługi Programu "Dobry start" przez ZUS, oznacza, że realizacja i obsługa świadczeń będzie odbywała się jedynie drogą teleinformatyczną. Wnioski będzie więc można złożyć jedynie w formie cyfrowej przez internet. Wnioski będzie można składać od dnia 1 lipca 2021 r., zmieni się też sposób wypłaty świadczenia. Środki będą przekazywane na wcześniej wskazane konta.

Andrzej Szczęch Kierownik MOPS w Radzyniu Podlaskim