herbUrząd Miasta Radzyń Podlaski informuje, że od 10 do 24 maja 2021 r. można składać oświadczenia w sprawie przyznania stypendium szkolnego na II półrocze roku szkolnego 2020/2021 (okres styczeń - czerwiec), w Urzędzie Miasta Radzyń Podlaski ul. Warszawska 32, III piętro, w godzinach od 8.00 do 15.00.

Druki oświadczeń będą wyłożone przy wejściu na III piętro w Urzędzie Miasta lub dostępne do pobrania TUTAJ.
W związku z istniejącą sytuacją epidemiologiczną prosimy o zabranie własnego długopisu. Wypełnione oświadczenia należy wrzucić do ustawionej na III piętrze urny.

Należy wypełnić czytelnie oświadczenie wpisując:
- datę wypełnienia oświadczenia,
- dane wnioskodawcy, adres zamieszkania i nr telefonu,
- nr decyzji przyznającej (-ych) stypendium na rok szkolny 2020/2021 wydanej (wydanych) w dniu 31.10.2020 r. (lub jeżeli osoba wypełniająca nie pamięta numeru decyzji należy pozostawić wolne miejsce, które zostanie uzupełnione przez Urząd Miasta),
- imię i nazwisko ucznia bądź uczniów, na którego (których) zostało przyznane stypendium szkolne,
- dokonać wyboru (skreślenia) czy wysokość dochodów, które były podane przez wnioskodawcę we wniosku o stypendium szkolne na rok szkolny 2020/2021 nie uległy zmianie lub uległy zmianie i o ile (z podaniem wysokości osiąganych dochodów w miesiącu kwietniu),
- podpisać oświadczenie.

W przypadku niezbędnych pytań, prosimy dzwonić pod numer 83 351 24 89.