herbWyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań w 2021 roku w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, sportu, krajoznawstwa i turystyki z dnia 14 grudnia 2020 r.
Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski po zapoznaniu się z ofertami i opinią komisji konkursowej powołanej do oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert, dokonał wyboru ofert zgodnie z załącznikiem do protokołu z dnia 21 stycznia 2021 r.

ZAŁĄCZNIKI

Protokół z otwarcia ofert na realizację zadań zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu, krajoznawstwa i turystyki w 2021 roku
Protokół z otwarcia ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego