Termo700aMiasto Radzyń Podlaski informuje, że w dalszym ciągu prowadzi nabór wniosków o użyczenie kompostowników w ramach "Programu propagowania kompostowania odpadów biodegradowalnych na terenie Miasta Radzyń Podlaski". Wszyscy właściciele nieruchomości jednorodzinnych nadal mogą składać wnioski o użyczenie kompostownika. Termokompostowniki TERMO 700 o poj. 720 l zostaną przekazane mieszkańcom nieodpłatnie.

Zakup kompostowników, a także nieodpłatne ich przekazanie to wyjście na przeciw trudnemu zadaniu zagospodarowania bioodpadów, zmniejszeniu ich ilości oraz ponoszonych kosztów przez Miasto Radzyń. Wierzymy, że prowadzenie odpowiedzialnej gospodarki odpadów w obiegu zamkniętym tzw. GOZ spowoduje zwiększenie świadomości mieszkańców o ekologii, odpowiedzialności za odpady, pokaże jak wiele można zyskać poprzez kompostowanie bioodpadów, jak wykorzystać nawóz, jak być bliżej natury i móc czerpać z niej to co najlepsze, każdego dnia.

Co zrobić, żeby dostać kompostownik? To proste, pobierz wniosek, wypełnił i złóż w tutejszym Urzędzie Miasta, to wszystko!

Wniosek można pobrać tutaj: https://umradzynpodlaski.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//2019_04_02_13_02_17.pdf

Ponadto informujemy, że Miasto pozyskało ze środków WFOŚiGW w Lublinie dofinansowanie na zakup 200 szt. kompostowników, na łączną wartość ponad 54 000 zł.

Piotr Tarnowski