herbMiasto Radzyń Podlaski informuje, że w związku z zagrożeniem epidemicznym „OTWARTY KONKURS OFERT na realizację w 2020 r. zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” zostaje zawieszony na czas nieokreślony. O kolejnych decyzjach w tej sprawie będą Państwo niezwłocznie informowani.