herbNiezwłocznie po przekroczeniu granicy Polski, skontaktuj się z właściwym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, który wskaże sposób odbywania kwarantanny, a także udzieli szczegółowych informacji.
Kontakt do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radzyniu Podlaskim: 83 352 74 16; 83 352 74 17; 668 838 347; 604 464 150.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radzyniu Podlaskim