500plus 1Złożenie wniosku o 500 plus do końca września gwarantuje otrzymanie wyrównanie od lipca. Od 1 lipca Program Rodzina 500 plus objął wszystkie dzieci do 18 roku życia bez względu na dochód rodziny. Trzeba jednak pamiętać, że jedynie złożenie wniosku do końca września gwarantuje otrzymanie świadczenia na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca. Pieniądze zostaną wypłacone najpóźniej do 30 listopada 2019 roku. Rodzice którzy maja przyznane do 30 września świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci, obecnie składają jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do wypłaty 500 plus na wszystkie dzieci.

500 plus - uwaga na wyrównanie

Z kolei od października świadczenie będzie przyznawane i wypłacane z wyrównaniem od miesiąca złożenia wniosku. Tym samym rodzice, którzy nie dostarcza wniosku do końca września, ryzykują utratę świadczenia za lipiec, sierpień, wrzesień. A te trzy miesiące dają łączna kwotę 1500 zł.

Daty, o których należy pamiętać

Złożenie wniosku w październiku 2019 roku oznacza, że świadczenie z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31grudnia 2019 roku. Jeżeli złożymy wniosek w listopadzie 2019 roku, pieniądze będą wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 roku z wyrównaniem od listopada. Z kolei jeśli po 500 plus zgłosimy się w grudniu – świadczenie zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 roku z wyrównaniem od grudnia. Podobnie będzie, jeśli wniosek złożymy w styczniu 2020 roku, wówczas świadczenie trafi do nas najpóźniej do kończ lutego 2020 roku (ale z wyrównaniem od stycznia).
Od początku lipca wnioski 500 plus można składać za pośrednictwem internetu. W tym celu można wykorzystać internetowy serwis banku, portal Emp@tia, lub portal PUE ZUS. Od 1 sierpnia wnioski oświadczenia można również składać także bezpośrednio w MOPS Radzyń Podlaski ul. Warszawska 32, lub wysyłając listem na wyżej podany adres.

Kierownik MOPS w Radzyniu Podlaskim Andrzej Szczęch