Spotkanie 1Instytut Bronisława Szlubowskiego 13 września inauguruje cykl spotkań pod patronatem Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski, skierowanych do osób zainteresowanych tematyką historyczną, a także z zakresu spraw społeczno-politycznych, pragnących poszerzyć swe horyzonty, podyskutować, spędzić pożytecznie wieczór. „Spotkania u hrabiego” - bo taka jest nazwa cyklu odbywać się będą w Pałacu Potockich, którego ostatnim właścicielem był hrabia Bronisław Szlubowski - patron Instytutu Bronisława Szlubowskiego.

Impreza o formule wieczoru autorsko-dyskusyjnego odbywać się będzie w Pałacu Potockich – domu rodzinnym hr. Bronisława Szlubowskiego (stąd nazwa cyklu). Pierwszym gościem będzie dr hab. Artur Górak, pracownik Instytutu Historii UMCS prezes Towarzystwa Nauki i Kultury LIBRA, który przedstawi referat nt. „Czy wynarodowienie to nowoczesność? Przykład rosyjskich projektów Radzynia i innych miast regionu”.

Cykl „Spotkanie u hrabiego” uzyskał patronat Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski, a towarzyszył mu będzie kiermasz wydawnictw Towarzystwa Nauki i Kultury LIBRA.

Pierwsze spotkanie - w piątek 13września 2019 r. godzina 18.00.